Parfym

Många sinnen samspelar när vi blir attraherade av en person. Syn, hörsel och känsel är några av de självklara, men faktum är att doften har väldigt stor betydelse när vi väljer partner, även om vi inte alltid är helt medvetna om det!